Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Patronat


Wydawca
Przeglądu Prawa Handlowego 

Szumański A. Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Mataczyński M. „Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Okolski J., Wajda D. Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Bucholc M., Karasiewicz K. Kodeksy corporate governance w europejskim obrocie prawnym, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2003

Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Furtek M., Jurcewicz W. Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Karasek I., Wacławik A. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania, PPH, Warszawa, 2002

 Czasopisma

ilość: 1 - 30  (73)    1  2  3    sortuj wg: daty | źródła | tytułu | autora

Bąk J., Sajewski K. Nowa dyrektywa przejrzystości, PPH, Warszawa, 2006

Bielecki M. Zasada kolegialnej reprezentacji spółki akcyjnej przez radę nadzorczą w umowach z członkami zarządu, PPH, Warszawa, 2005

Bossak J., Zalega K. Efektywność corporate governance a kierunki rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, OiK, Warszawa, 2001

Bucholc M., Karasiewicz K. Kodeksy corporate governance w europejskim obrocie prawnym, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2003

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe - redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH, Warszawa, 2006

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Domański G., Świątkowski M. Pojęcie "wywłaszczenia" w umowach międzynarodowych o ochronie inwestycji, PPH, Warszawa, 2006

Dzierżanowski M., Przybyłowski M. Kandydaci na parkiet, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Przejrzyste reguły, Piar.pl, Warszawa, 2005

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Dobre praktyki do przeglądu!, Gazeta Bankowa, Warszawa, 2004

Dzierżanowski M.,Tamowicz P. Ład czy dyktat korporacyjny, Rzeczpospolita, Warszawa, 2003

Frankowska A., Bodnar A. Nie każda „złota akcja” jest złota, PPH, Warszawa, 2004

Furtek M., Jurcewicz W. Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH, Warszawa, 2005

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Grabowiecki J. Keiretsu - organizacja, mechanizm funkcjonowania oraz kierunki zmian japońskich grup kapitałowo-przemysłowych, Ekonomista, Warszawa, 2002

Hutor T. Nowe prawo upadłościowe i naprawcze, Glosa, Warszawa, 2003

Kamela-Sowińska A. Skąd się wzięła sprawa "Enronu", Rachunkowość, Warszawa, 2003

Karasek I., Wacławik A. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania, PPH, Warszawa, 2002

Karczmarczuk K. Własność menedżerialna a przedsiębiorczość, Przegląd Socjologiczny, Łódź, 1998

Karczmarczuk K. Determinanty rotacji menedżerów w spółkach akcyjnych, Gospodarka Narodowa, Warszawa, 1998

Karczmarczuk K. Adaptacja przedsiębiorstw NFI do warunków otoczenia, OiK, Warszawa, 1996

Karczmarczuk K. Struktura własności a przedsiębiorczość, OiK, Warszawa, 1998

Karczmarczuk K. Czy tylko nadzór? Formalne i rzeczywiste kompetencje rad nadzorczych spółek akcyjnych, OiK, Warszawa, 1999

Karczmarczuk K. Uwarunkowania zmiany władzy wykonawczej w spółkach akcyjnych, WSHE, Łódź, 1999

Katner W. Pozakodeksowe uprzywilejowanie akcji - konstrukcja "złotej akcji" Skarbu Państwa według ustawy z 2005 r., PPH, Warszawa, 2006

Kosierkiewicz K. Nominacje do rad dyrektorskich w USA, Nasz Rynek Kapitałowy, 2005

Leipert T. Istota koncernu a art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h., PPH, Warszawa, 2006

Lutter M. Corporate governance w Niemczech i w Europie, PPH, Warszawa, 2003

Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

ilość: 1 - 30  (73)    1  2  3    sortuj wg: daty | źródła | tytułu | autora

  zjednoczenie.com