Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Patronat


Wydawca
Przeglądu Prawa Handlowego 

Szumański A. Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Mataczyński M. „Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Okolski J., Wajda D. Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Bucholc M., Karasiewicz K. Kodeksy corporate governance w europejskim obrocie prawnym, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2003

Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Furtek M., Jurcewicz W. Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Karasek I., Wacławik A. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania, PPH, Warszawa, 2002

Załączniki

Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki... - Pełna wersja artykułu (PDF) otwórz plikwyślij plik e-mailem

Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji

Szumański A.
PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Przegląd Prawa Handlowego, marzec 2006

Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy (art. 418 k.s.h.) ze swej istoty dokonuje pokrzywdzenia akcjonariuszy w znaczeniu potocznym, podobnie może być poczytany w takim znaczeniu za sprzeczny z dobrymi obyczajami. Nie można tego jednak zawsze utożsamiać z naruszeniem przesłanek prawnych, o których mowa w art. 422 § 1 k.s.h.

Czy jest zatem przykładem pokrzywdzenia akcjonariusza sprzecznego z dobrymi obyczajami przymusowy wykupu jego akcji:

- gdy akcjonariusz, posiada szczególne uprawnienia współce, za które wniósł on na rzecz spółki dopłaty (art. 396 § 3 k.s.h.),

- po to tylko, aby spółka przez przejście do formuły spółki jednoosobowej mogła obniżyć swe koszty izarazem podnieść sprawność swego funkcjonowania (art. 404 § 1 iart. 405 § 1 k.s.h.),

- gdy akcjonariusz ma szczególne zasługi dla spółki wprocesie jej tworzenia czy funkcjonowania, wychodzące poza zakres wnoszonego wkładu,

- czy też wybór przez spółkę momentu, wktórym dokona ona przymusowego wykupu.

Odpowiedzi na te i inne wątpliwości pojawiające się w praktyce prawnej związanej z przymusowym wykupem akcji przedstawia właśnie Andrzej Szumański w swoim artykule.

Pełna wersja artykułu w załączniku.

Artkuł udostępniony dla użytkowników serwisu PFCG na podstawie umowy z Polskim Wydawnictwem Profesjonalnym.

  zjednoczenie.com