Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Patronat


Wydawca
Przeglądu Prawa Handlowego 

Szumański A. Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Mataczyński M. „Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Okolski J., Wajda D. Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Bucholc M., Karasiewicz K. Kodeksy corporate governance w europejskim obrocie prawnym, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2003

Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Furtek M., Jurcewicz W. Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Karasek I., Wacławik A. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania, PPH, Warszawa, 2002

Corporate governance w Niemczech i w Europie

Lutter M.
PPH, Warszawa, 2003

Przegląd Prawa Handlowego nr 4, 2003 

Spis treści

Uważny czytelnik zapyta się z pewnością: skąd właściwie angielski tytuł referatu* wygłoszonego przez niemieckiego profesora w Polsce? Odpowiedź jest prosta: naukowa dyskusja na temat standardów dobrego, starannego i lojalnego zarządzania przedsiębiorstwem - bo tak właśnie rozumiane jest pojęcie corporate governance - rozwinęła się w USA i stąd wziął się też ten przyjęty na całym świecie termin.

I. Wstęp USA i Wielka Brytania

II. Europa i Niemcy

III. Komisja Rządowa ds. Corporate Governance - Komisja ds. Kodeksu - Kodeks

IV. Niemiecki Corporate Governance Kodex i jego treść
1. Powtórzenie ustaw
2. Zalecenia (Empfehlungen)
3. Postulaty (Anregungen)


V. Fundamentalne postanowienia Kodeksu oraz jego zalecenia
1. Pierwsze fundamentalne przeświadczenie - przejrzystość
2. Drugie fundamentalne przeświadczenie - współpraca zarządu i rady nadzorczej
3. Trzecie fundamentalne przeświadczenie - rada nadzorcza jest organem zbyt liczebnym


VI. Corporate governance w Europie

VII. Kwestie prawne wokół corporate governance i Kodeksu

VIII. Zakończenie

Pełna treść artykułu dostępna w wersji drukowanej (www.kik.com.pl)

  zjednoczenie.com