Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Inne publikacje

ilość: 1 - 30  (33)    1  2    sortuj wg: daty | źródła | tytułu | autora

Aluchna M., Dzierżanowski M., Przybyłowski M.,Zamojska-Adamczak A. Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, PFCG, Gdańsk, 2005

Becht M. Główne problemy corporate governance w Europie Zachodniej. Wnioski dla Polski, PFCG, Gdańsk, 2001

Bielecki A. Rady nadzorcze i nadzór korporacyjny w polskich spółkach giełdowych w ocenie inwestorów instytucjonalnych, 2004

Bujak P., Jarmużek M., et al. Średniookresowa projekcja działalności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych na regulowanym rynku giełdowym akcji, CASE, Warszawa, 2001

Campbell K., Jerzemowska M. Teoria struktury kapitału i możliwości jej zastosowania w warunkach polskich, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 1995

Deloitte & Touche Czy rady nadzorcze dobrze spełniają swoje obowiązki?, 2002

Dzierżanowski M. Ewolucja struktury własności i kontroli polskich korporacji, PFCG, Gdańsk, 2003

Dzierżanowski M. Niebieska Księga PFSL nr 6, 2003 - „Polski rynek kapitałowy 2010”, PFSL, 2004

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006

Dzierżanowski M., (opracowanie) Nieautoryzowany zapis przebiegu inauguracyjnego spotkania Polskiego Forum Corporate Governance, IBnGR, Gdańsk, 2001

Dzierżanowski M., Popławski W. Jaki model corporate governance w zjednoczonej Europie - niemieckie i polskie doświadczenia, wnioski do debaty europejskiej, IBnGR, Gdańsk, 2002

Dzierżanowski M., Popławski W., (opracowanie) Raport z seminarium "Przyszłość polskiego rynku kapitałowego i GPW w świetle potrzeb gospodarki i wyzwań technologicznych", PFCG, Gdańsk, 2001

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Gasparski W., (red.) Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2002

Gruszczyński M. Nadzór korporacyjny a wyniki finansowe przedsiębiorstw, SGH, Warszawa, 2003

Gruszczyński M. Corporate governance and financial performance of companies in Poland, SGH, Warszawa, 2005

Jerzemowska M. Teoria agencji, 1995

Koładkiewicz I., Wawrzyniak B. Corporate governance po polsku. Eksperci o problemach zarządzania w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 1998

Kosierkiewicz K. Co i dlaczego stało się w Enronie?, PFCG, Gdańsk, 2005

Mesjasz Cz. Determinanty i modele negocjacji procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem (rozprawa habilitacyjna), AE w Krakowie, 2000

Nogalski B., Dadej R. Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym, Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania, 2006

Postrach K. Problemy nadzoru w spółkach z dominującym inwestorem, Politechnika Gdańska, 1999

Solarz J. K. Metodologia badania złożonych układów organizacyjnych. Perspektywa corporate governance, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 1998

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Szomburg J. Corporate Governance dla rozwoju Polski, PFCG, Gdańsk, 2001

KSPUiP - zapis posiedzenia z dnia 26/02/2002 (informacje o stanie prac nad projektami "Kodeksu nadzoru korporacyjnego"), 2002

Raport o stabilności systemu finansowego (styczeń 2000 - czerwiec 2001), NBP, Warszawa, 2002

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, 1999

Wdrażanie Dobrych Praktyk Spółek Publicznych - seminarium SEG, 2003

ilość: 1 - 30  (33)    1  2    sortuj wg: daty | źródła | tytułu | autora

  zjednoczenie.com