Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Warto przeczytać...

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Dzierżanowski M., Tamowicz P. Kodeks nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), IBnGR, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Szomburg J. Nadzór korporacyjny w centrum uwagi - Powstaje Polskie Forum Corporate Governance, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

 Napisali o nas

 • Spór o lifting praktyk (Forbes 07/07, str. 126)  Magdalena Krukowska, Z rankingu przygotowywanego co dwa lata przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że co prawda spółki giełdowe zapewniają akcjonariuszom coraz lepszy dostęp do informacji, coraz częściej publikują w internecie szczegółowe dane o walnych zgromadzeniach, projekty uchwał, formularze do głosowania, a nawet transmitują obrady, ale w innych obszarach bywa już gorzej. - Co z tego, że firmy deklarują, że mają w radzie niezależnych członków, jeżeli nie jest to wpisane do statutu spółki, a osoby takie nie są ujawniane z imienia i nazwiska. Prowadzi to do sytuacji, że przedstawiciele spółki nie wiedzą kto jest niezależnym, ilu ich jest, ani kto konkretnie pełni tą funkcję. jeśli i tak nie wprowadzają później mówiącego o tym zapisu do statutów i nie ujawniają, ilu ich jest, ani kto konkretnie pełni taką funkcję. Po macoszemu traktowany jest także też wybór audytora, którego często rekomenduje zarząd, a nie rada nadzorcza, nie stosowana jest także rotacja podmiotu dokonującego audytu co wpływa na brak jego niezależności - wylicza Michał Przybyłowski, ekspert IBnGR.

 • W raporcie Banku Światowego poświęconemu przegladowi nadzoru korporacyjnego w sektorze podmiotów państwowych w Polsce cytowane są badania PFCG: Aluchna M.,  Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Zamojska-Adamczak A., Milewski G., Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW oraz Tamowicz P., Dzierżanowski M., Ownership and Control of Polish Listed Corporations.

 • W kolejnej edycji raportu Banku Światowego dotyczącego standardów i kodeksów nadzoru korporacyjnego Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) - Corporate Governance Country Assessment - Poland, autorzy powołują się na dorobek naukowy PFCG, m.in. (Gdański) Kodeks Nadzoru Korporacyjnego, II edycję rankingu nadzoru korporacyjnego oraz na badania dotyczące własności i kontroli i publikację Setting Standards of Corporate Governance: the Polish Experience (Tamowicz, Dzierżanowski 2003)

 • Dokument podsumowujący 6 spotkanie Gupy roboczej w sprawie prywatyzacji i nadzoru korporacyjnego w przedsiębiostwach państwowych (Working Group on Privatisation and Corporate Governance of State Owned Assets) działający przy OECD, zawiera uwagi nadesłane w trakcie konsultacji nad Wytycznymi OECD dotyczącymi nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych, w tym uwagi PFCG.

 • W aneksie do publkacji "Ład korporacyjny" poświęconym rynkowi polskiemu, autorzy - M. Sieczyk i J. Kluziński wymieniają Polskie Forum Corporate Governance jako jedną z najważniejszych instytucji zajmujących się nadzorem korporacyjnym w Polsce. Szeroko opisano także dokonania PFCG w postaci Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego i cyklu rankingów corporate governance.

 • TOOLKIT 2 Developing Corporate Governance Codes of Best Practise (Global Corporate Governance Forum), materiały robocze mające na celu pomoc w tworzeniu kodeksów nadzoru korporacyjnego, zostały wzbogacone m.in. opiniami i doświadczeniami zespołu PFCG przy tworzeniu gdańskiego Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego.

 • Hsianmin Chen (EBRD) w artykule The EBRD and corporate governance reform in Central and Eastern Europe and the CIS, który ukazał się w serii The Globe White Page Boardroom Adviser Series (Global Corporate Governance Guide 2004: best practice in the boardroom) analizuje systemy nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród kodeksów wymieniono Kodeks Nadzoru Korporacyjnego PFCG. (European Bank for Reconstruction and Development 2004)

 • Raport Institute of International Finance - międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych, obublikował raport nt. nadzoru korporacyjnego w Polsce (Corporate Governance in Poland: An Investor Perspective). Zespół ekspertów zaprezentował ocenę i rekomendacje dla Polski. Obok kodeksu giełdowego IIF analizuje wytyczne Kodeksu PFCG. (IIF Task Force Report, February 2003)

 • Najnowsza publikacja OECD Corporate Governance – A Survey of OECD Countries wymienia Kodeks nadzoru korporacyjnego opracowany przez PFCG w gronie  kilkudziesięciu kodeksów jakie pojawiły się od czasu przyjęcia Zasad OECD w roku 1999 w krajach rozwiniętych. (OECD 2004)

 • W rozdziale XI podręcznika Corporate Governance, jaki ukazał się w roku 2004 nakładem się Oxford University Press znalazło się dokładne omówienie Kodeks nadzoru korporacyjnego opracowanego przez Polskie Forum Corporate Governance.

 • Człowiek honoru i kodeksy (CEO, 3 marca 2003), Szymon Augustyniak Historia pierwszego z istniejących w Polsce kodeksów ładu korporacyjnego rozpoczyna się pod koniec 2000 r. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową postanowił, w odpowiedzi na ogłoszony przez amerykańską fundację CIPE przetarg, przygotować białą księgę nadzoru korporacyjnego w Polsce i kodeks dobrych praktyk.

 • Good Practice Makes Perfect (The Warsaw Voice, 25 sierpnia 2002), Agnieszka Domańska

  "Greater participation for minority shareholders, better protection for investors and upgrading mechanisms for corporate supervision are some of the benefits provided by good practice codes currently being prepared."
 • Projekty dobrych praktyk wzajemnie się uzupełniają (Puls Biznesu, 18 czerwca 2002), Sebastian Gawłowski

  "Projekty kodeksu corporate governance, przygotowane przez konkurujące ośrodki, wzajemnie się uzupełniają - wynika z analizy powstałej na zlecenie sejmowej komisji skarbu."
 • Spółka ogromnej odpowiedzialności (Gazeta Morska - dodatek lokalny do Gazety Wyborczej, 14 maja 2002), Piotr Bauer

  "Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zaprezentował projekt 'Kodeksu nadzoru korporacyjnego'. Rekomendacje w nim zawarte nie mogły ujrzeć światła dziennego w lepszym momencie - właśnie w kraju toczy się burzliwa dyskusja na temat działalności spółek."
 • Dwa kodeksy, jeden cel (Rzeczpospolita, 29 kwietnia 2002), Roman Przasnyski

  "Konflikty właścicielskie, naruszanie interesów akcjonariuszy mniejszościowych, wykorzystywanie kruczków prawnych do forsowania korzystnych dla siebie decyzji i ograniczanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach - to często spotykane sytuacje w naszych firmach. Stanowią one jedną z istotnych przyczyn kryzysu polskiego rynku kapitałowego. Sposobem na ucywilizowanie stosunków między akcjonariuszami jest wprowadzenie zasad dobrych praktyk w tym zakresie i przestrzeganie ich przez spółki publiczne. "
 • Decyzja należy do giełdy (Rzeczpospolita, 27 kwietnia 2002),

  "Wczoraj w Warszawie zaprezentowana została ostateczna wersja kodeksu nadzoru korporacyjnego, przygotowanego przez Polskie Forum Corporate Governance. Jego autorzy mają nadzieję, że zdobędzie on uznanie Giełdy Papierów Wartościowych, która jak dotąd wspiera konkurencyjny projekt, przygotowany przez Instytut Rozwoju Biznesu."
 • Kodeks dla spółek publicznych (Rzeczpospolita, 26 kwietnia 2002), Maciej Dzierżanowski, Piotr Tamowicz

  "W kwietniu ubiegłego roku Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zainicjował działalność Polskiego Forum Corporate Governance i podjął się zadania opracowania zbioru zasad nadzoru korporacyjnego dla spółek publicznych. Po kilku miesiącach intensywnych prac i analiz, kilkunastu spotkaniach grona ekspertów rynku kapitałowego i trzymiesięcznym okresie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami, propozycja IBnGR jest gotowa. Liczymy, że znajdzie ona uznanie wśród emitentów i inwestorów, a także oficjalnych instytucji polskiego rynku kapitałowego."
 • Samokontrola, a nie ustawa (Parkiet, 27 lutego 2002), Michał Śliwiński

  "Kodeks nadzoru korporacyjnego będzie wewnętrzną regulacją rynku kapitałowego - wynika z wczorajszych obrad sejmowej komisji skarbu, uwłaszczenia i prywatyzacji. Do opinii przedstawiono dwa konkurencyjne projekty."
 • "Kodeks" ochrony interesów akcjonariuszy w spółkach (Prawo i Gospodarka, 27 lutego 2002), Izabela Rakowska

  "(...) Według innego projektu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową pn. Kodeks Nadzoru Korporacyjnego, spółka nie powinna stosować narzędzi uniemożliwiających dokonanie przejęcia. Wszelkie zmiany kapitału zakładowego nie powinny naruszać interesów dotychczasowych akcjonariuszy. Inna zasada przygotowanego Kodeksu głosi, że sposób wyboru audytora powinien gwarantować niezalezność jego opinii."
 • Niezależna rada nadzorcza (Magazyn Finansowy, 25 lutego 2002), Paweł Wrześniewski

  "(...) Obecnie trwają w naszym kraju prace nad stworzeniem zbioru zasad dobrej praktyki spółek publicznych. Powstały dwa konkurencyjne projekty - jeden przygotowany przez Forum Corporate Governance pod auspicjami Instytutu Rozwoju Biznesu, drugi - przez Polskie Forum Corporate Governance, działające w ramach Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową."
 • Corporate governance matters (The Focus, vol. V/2, p. 63),

  W wydawanym przez Egon Zehnder International periodyku The Focus ukazała się wzmianka o konferencjach organizowanych w ramach Polskiego Forum Corporate Governance.
 • Jak zasady dobrego wychowania - wywiad z Maciejem Dzierżanowskim i Piotrem Tamowiczem, autorami projektu kodeksu nadzoru korporacyjnego (Rzeczpospolita, 25 stycznia 2002)
 • Salon(ik) niezależnych (Parkiet, 2 stycznia 2002), Roman Przasnyski

  "(...) W powstającym z inicjatywy Polskiego Forum Corporate Governance kodeksie nadzoru korporacyjnego jednym z zasadniczych zaleceń jest przyjęcie w spółkach publicznych zasady, że docelowo co najmniej połowę składu rady nadzorczej stanowią członkowie niezależni, a więc w żaden sposób nie powiązani ze spółką i jej znaczącymi akcjonariuszami. To nierealne? To niepopularne, trudne, budzące wątpliwości, lecz możliwe. Kodeks jeszcze nie powstał, ale w kilku giełdowych spółkach - przez nikogo nie zmuszanych do przyjęcia tego typu rozwiązania - funkcjonują już niezależni członkowie rad nadzorczych. Na razie tylko w czterech. Na razie."
 • Modne kodeksy (Gazeta Bankowa, 27 grudnia 2001 - 1 stycznia 2002), Małgorzata Pokojska

  "Polskie Forum Corporate Governance opracowało projekt kodeksu nadzoru korporacyjnego. Stawia on właścicielom spółek wysokie wymagania"
 • Brak wizji (Gazeta Bankowa, 24-30 lipca 2001), Małgorzata Pokojska

  "KERM przyjął założenia prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych. Ale sama zmiana struktury własnościowej GPW nie wystarczy, by nasz rynek kapitałowy stał się bardziej atrakcyjny."
 • Strategiczni zrobili swoje (Gazeta Bankowa, 12-18 czerwca 2001), Małgorzata Pokojska

  "Do niedawna największym uznaniem ekspertów cieszyła się prywatyzacja z udziałem strategicznego inwestora zagranicznego. Dzisiaj liczba zwolenników tego modelu szybko topnieje."
 • Dobre prawo - fatalne obyczaje (Gazeta Bankowa, 5-11 czerwca 2001) Małgorzata Pokojska.

  "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd świętowała z udziałem prezydenta i premiera jubileuszowe, 250 posiedzenie. Tymczasem rynek śpi, a w spółkach publicznych mnożą się konflikty między akcjonariuszami".
 • Kodeksy na wyścigi (Parkiet, 9 czerwca 2001) Adam Mielczarek

  Corporate Governance to termin, który w ostatnim czasie robi w Polsce coraz większą karierę.
 • Ryba psuje się od głowy (Gazeta Bankowa, 29 maja/4 czerwca 2001) Małgorzata Pokojska

  "Nadal jest tak, że menedżerowie mają do czynienia z mało obliczalnym państwem, a państwo - z mało obliczalnymi menedżerami".
 • Zamknięci bezpowrotnie (Gazeta Bankowa, 10-16 kwietnia 2001) Sławomir Lipiński

  "IBnGR powołał Polskie Forum Corporate Governance którego celem jest m.in. określenie pożądanego kształtu systemu nadzoru korporacyjnego".
 • Problemy Corporate Governance w Polsce (Nasz Rynek Kapitałowy, maj 2001)

  Dla zdynamizowania i poszerzenia dyskusji nad systemem nadzoru korporacyjnego polskich przedsiębiorstw Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową podjął inicjatywę stworzenia Polskiego Forum Corporate Governance.
 • Prace nad Kodeksem Dobrej Praktyki (Parkiet, 23 maja 2001)

  "Ambicją Polskiego Forum jest wypracowanie rozwiązań, które miałyby uzdrowić i zoptymalizować całego rynku".
 • Duzi i zachłanni (Gazeta Wyborcza, 7-8 kwietnia 2001) Andrzej Stec

  "...czy spółka w której większosc akcji posiada inwestor strategiczny jest spółka publiczna czy też należy ukuć nowy termin: spółka prywatna notowana na giełdzie?"
 • Powstaje Polskie Forum Corporate Governance (Rzeczpospolita, 4 kwietnia 2001)

  Problematyka porządku korporacyjnego jest niezwykle ważna nie tylko z punktu efektywności gospodarki. Jej dużo szersze znaczenie dobrze obrazują słowa szefa Banku Światowego Jima Wolfensohna: " transparentne mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw są ważnym elementem współczesnej demokracji".

 

 

  zjednoczenie.com