Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Załączniki

Biała księga nadzoru korporacyjnego, IBnGR 2002 - Tamowicz P., Dzierżanowski M., (PDF) otwórz plikwyślij plik e-mailem

Biała księga nadzoru korporacyjnego

Tamowicz P., Dzierżanowski M.
PFCG, Gdańsk, 2002

Zagadnienia nadzoru korporacyjnego (ang. corporate governance) są ostatnio tematem licznych analiz i debat międzynarodowych. Zaangażowały się w nie takie instytucje jak Bank Światowy, OECD i Unia Europejska. Działania podejmowane przez różne gremia zmierzają w kierunku poprawienia warunków realizacji praw korporacyjnych przez akcjonariuszy jako podstawy funkcjonowania efektywnych przedsiębiorstw i gospodarek. Mają temu służyć liczne zmiany w regulacjach prawnych, ustanawianie minimalnych standardów prawnych o charakterze międzynarodowym, tworzenie narodowych organizacji reprezentujących interesy akcjonariuszy, kodeksów nadzoru korporacyjnego oraz rankingów czy publicznoprywatnych platform współpracy i dyskusji. Również w krajach Europy Środkowej i Wschodniej tematyka nadzoru korporacyjnego stała się przedmiotem szczególnej uwagi.

Od czerwca 1999 roku w Rosji, pod auspicjami Banku Światowego i OECD zaczęły się odbywać spotkania "okrągłego stołu" w sprawie corporate governance (Russian Corporate Governance Roundtable). Przy wsparciu amerykańskiej fundacji CIPE podjęto inicjatywy w zakresie nadzoru korporacyjnego w Bułgarii (Corporate Governance Initiative for Bulgaria), Albanii i na Ukrainie. W Rosji, Rumunii, Czechach i w Polsce powstały kodeksy nadzoru korporacyjnego. Oddajemy do rąk Państwa "Białą księgę nadzoru korporacyjnego", opracowanie mające - w zamyśle autorów - stanowić przegląd i swoisty katalog wszystkich istotnych zagadnień i problemów kształtujących nadzór korporacyjny w Polsce. Poruszono w niej miedzy innymi takie kwestie, jak: poziom ochrony praw akcjonariuszy, struktura własności i kontroli, typy inwestorów operujących na rynku, sposób funkcjonowania rad nadzorczych i zarządów oraz zewnętrznych mechanizmów kontrolnych. Zapewne wiele zagadnień (w sposób niezamierzony) uszło naszej uwadze - częściowo z powodu ograniczonych możliwości badawczych, a częściowo także z powodu nielicznych badań empirycznych na temat krajowego nadzoru korporacyjnego. Sądzimy jednak, że kolejne edycje "Białej księgi", które zamierzamy sporządzać w perspektywie dwóchtrzech lat, będą zawierały coraz pełniejszy i głębszy opis tej tematyki. W aneksie do "Białej księgi" został zamieszczony "Kodeks nadzoru korporacyjnego" opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach Polskiego Forum Corporate Governance. Te dwa dokumenty stanowią według nas całość: usystematyzowane, kompleksowe i uzupełniające się spojrzenie na corporate governance w Polsce. "Biała księga" odnosi się bardziej do całości systemu corporate governance, z kolei kodeks zawiera propozycje rozwiązań, które stosowane dobrowolnie przez spółki publiczne powinny się przyczynić do przezwyciężenia wielu słabości polskiego nadzoru korporacyjnego na poziomie mikro. Zapisy kodeksu mogą być wykorzystane zarówno przez Giełdę Papierów Wartościowych do przygotowania jednolitej regulacji w zakresie nadzoru korporacyjnego; przez inwestorów instytucjonalnych mogących rekomendować spółkom projekt kodeksu GPW lub kodeksu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, jak i bezpośrednio przez spółki publiczne do stworzenia wewnętrznych zasad nadzoru korporacyjnego dla zwiększenia swojej wiarygodności i przyciągnięcia inwestorów. Niektóre zalecenia kodeksu mogą także stanowić podstawę nowelizacji określonych przepisów.

 

Wydawnictwo sfinansowane przez

Patronat prasowy

 

 

 

         

 

  zjednoczenie.com