Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Ranking nadzoru korporacyjnego 2005

[07/02/2006]
źródło: PFCG
autor: Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P.

Postęp, ale nie rewolucja

Rzeczpospolita 6 luty 2006, Nr 31

Trzecia edycja rankingu nadzoru korporacyjnego Polskiego Forum Corporate Governance (PFCG), przygotowana przy współpracy z "Rzeczpospolitą", pokazuje, że poziom rozwiązań w zakresie corporate governance w spółkach publicznych stale wzrasta. Przekłada się to na awans firm do wyższych kategorii rankingowych i oznacza mniejsze ryzyko inwestycyjne w zakresie nadzoru korporacyjnego. W tegorocznej edycji rankingu nadzoru korporacyjnego w najwyższej kategorii A znalazły się 3 spółki: Bank BPH, Bank Zachodni WBK oraz Agora.

Ranking jakości rozwiązań

Celem rankingu jest dostarczenie inwestorom syntetycznej oceny rozwiązań w zakresie nadzoru korporacyjnego stosowanych przez spółki objęte rankingiem. Tym samym oceniany jest poziom zabezpieczenia interesów akcjonariuszy zewnętrznych i poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z nadzorem korporacyjnym. Nie jest natomiast celem rankingu ocena praktyki nadzoru w przeszłości, jakkolwiek w obecnej edycji wprowadzono zmienną bazującą na opiniach analityków w celu dodatkowej weryfikacji wiarygodności rozwiązań stosowanych przez spółki.
W rankingu oceniamy, że ryzyko w zakresie nadzoru korporacyjnego jest niższe w spółkach stosujących rozwiązania prawne, umocowane w odpowiednich dokumentach korporacyjnych, które należycie zabezpieczają interesy zewnętrznych akcjonariuszy - przykładowo przez wprowadzenie instytucji niezależnych członków rady nadzorczej. Ranking nie wartościuje natomiast niezależności i kwalifikacji członków rady nadzorczej czy też jakości zarządzania. Podsumowując, w rankingu PFCG oceniamy przede wszystkim mechanizmy nadzoru korporacyjnego. Lepsze mechanizmy powinny ograniczać ryzyko dla inwestorów i sprzyjać lepszemu zarządzaniu spółką, ale oczywiście nie dają 100 proc. gwarancji w tym zakresie. Korzyści dla emitentów to wyższa wycena, lepsze warunki pozyskiwania finansowania na publicznym rynku kapitałowym i bardziej lojalni akcjonariusze.

Ranking nadzoru korporacyjnego stanowi ważne uzupełnienie oświadczeń składanych przez spółki publiczne odnośnie do przestrzegania giełdowych dobrych praktyk. Po pierwsze, sposób sformułowania giełdowego kodeksu powoduje, że wspomniane oświadczenia często mają charakter deklaratywny, natomiast na potrzeby rankingu sprawdzane jest, czy przekładają się one na konkretne zapisy w dokumentach spółki i informacje ujawniane na stronach internetowych. Po drugie, ocena wiarygodności tych oświadczeń wymaga dodatkowych analiz, których publicznie nikt nie przeprowadza. Zdarza się, że spółki deklarują stosowanie jakiejś zasady, chociaż podawane przez nie wyjaśnienia wskazują, że w gruncie rzeczy nie jest ona przestrzegana lub że dana spółka stosuje rozwiązania niezgodnie z jej duchem. W efekcie porównywanie stopnia implementacji standardów i ryzyka w zakresie nadzoru korporacyjnego na bazie samych tylko oświadczeń spółek jest utrudnione. Ranking PFCG może być w tym zakresie niewątpliwie pomocny stanowiąc jednocześnie ważny mechanizm egzekwowania właściwego stosowania standardów nadzoru korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym.

Wyniki rankingu PFCG za 2005

Ocena Spółki
A Bank BPH, Bank Zachodni WBK, Agora
A- ING Bank Śląski, Kęty, PKN Orlen, Eldorado, Computerland, Stomil Sanok, Bank Pekao, PGF 
B+

BRE Bank, Polimex-Mostostal Siedlce,  Telekomunikacja Polska, Amica,  Forte, LPP, Bank Handlowy, KGHM, GTC, Grajewo, Groclin, Bank Millennium, Kredyt Bank, Getin Holding, TVN, PKO BP, Prokom 

B

Boryszew, Impexmetal, Polmos Białystok, Netia, Comarch, Grupa Lotos, Bioton, CCC, Orbis, Jelfa, Farmacol, Softbank, Ciech, Hoop, Budimex,  Rafako, Mondi Świecie

B-

Sokołów, Kogeneracja, Krosno, TC Dębica, Rolimpex, Mennica, Kruszwica, Cersanit, ABG Ster-Projekt, Echo Investment

Standardy wchodzą pod strzechy

W tegorocznej edycji rankingu PFCG w najwyższej kategorii A znalazły się 3 spółki: Bank BPH, Bank Zachodni WBK oraz Agora. Spółki o najwyższej ocenie rozwiązań corporate governance posiadają niezależnych członków rad nadzorczych (co najmniej dwóch), których obecność, kryteria niezależności i kompetencje (w szczególności w zakresie kontroli transakcji z podmiotami powiązanymi) są umocowane w statutach. Strony internetowe tych spółek stanowią faktyczne narzędzie komunikacji z akcjonariuszami, zasady funkcjonowania walnych zgromadzeń akcjonariuszy nie podlegają krytyce a kwestie audytu są w spółce dobrze uregulowane. Praktyka nadzoru korporacyjnego tych spółek cieszy się zaufaniem przedstawicieli inwestorów, których oceny zostały zebrane na potrzeby rankingu.

Uwzględnienie oceny inwestorów w zakresie praktyki nadzoru korporacyjnego spowodowało wzrost o jedną kategorię w rankingu dla 15 spółek, w tym Bank Zachodni WBK i Agora weszły do kategorii A z A-, zaś Bank Pekao, Eldorado, Grupa Kęty i PGF awansowały z kategorii B+ do A. Z drugiej strony, po uwzględnieniu oceny inwestorów instytucjonalnych, z kategorii A do A- spadł ING Bank Śląski oraz z kategorii A- do B+ Amica i KGHM. O jedną kategorię w rankingu spadły także Impexmetal i Polmos Białystok (do kategorii B) oraz Sokołów i Dębica (do B-).

W porównaniu z poprzednią edycją rankingu, opublikowaną na początku 2004 r., wzrost pozycji w rankingu odnotowało 24 spółek, w tym 12 o jedną kategorię (Agora, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Budimex, Cersanit, Comarch, Computerland, Echo Investment, Eldorado, Farmacol, Groclin, Stomil Sanok), oraz 12 o dwie kategorie (Bank BPH, Bank Handlowy, Bank Millennium, Grajewo, Grupa Kęty, Hoop, ING Bank Śląski, Kredyt Bank, PKN Orlen, PGF, Polimex-Mostostal Siedlce i Mondi Świecie). Wzrosty związane są z wysoką oceną inwestorów instytucjonalnych, wprowadzeniem niezależnych członków rad nadzorczych, wyposażeniem rady nadzorczej i niezależnych w kompetencje do kontroli transakcji z podmiotami powiązanymi, wprowadzaniem zapisów ‘Dobrych praktyk’ do dokumentów korporacyjnych spółek oraz opublikowaniem oświadczeń o stosowaniu giełdowych ‘Dobrych praktyk’, które rok temu były negowane (Cersanit, Echo Investment, Hoop – przy poprzedniej edycji niedostępne, PKN Orlen).

Z 45 spółek, które znalazły się w II i III edycji rankingu swojego miejsca w klasyfikacji nie zmieniło 15 spółek, zaś spadki o 1 kategorię odnotowano dla 5 spółek (Amica, Kruszwica, Mennica, Netia, TC Dębica),  oraz  o 2 kategorie dla Orbisu. W przypadku Orbisu przyczyną spadku był fakt, iż w radzie nadzorczej nie zasiadają już członkowie wybrani w drodze głosowania grupami, co w poprzedniej edycji traktowane było jako pewien substytut posiadania członków niezależnych. TC Dębica i Kruszwica to najgorzej oceniane spółki przez inwestorów instytucjonalnych, natomiast w przypadku pozostałych spółek spadek spowodowany był podniesieniem progów wyznaczających kolejne kategorie rankingu i brakiem jakichkolwiek zmian w nadzorze korporacyjnym, podczas gdy oczekiwania rynku w tym zakresie niewątpliwie wzrosły – także na skutek wyższej świadomości i oczekiwań krajowych i zagranicznych inwestorów.

Dla ogółu spółek publicznych niewątpliwie pozostało jeszcze wiele do zrobienia w zakresie nadzoru korporacyjnego, ale trend podnoszenia standardów obserwowany w rankingu należy ocenić pozytywnie. Wyzwaniem na przyszłość jest także włączenie do polskich zasad i zastosowanie w praktyce przez spółki nowych standardów wypracowanych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych po niedawnej fali kryzysów korporacyjnych.

Pełna wersja rankingu w załączniku oraz w dzienniku Rzeczpospolita

Na zamówienie klientów przygotowujemy szczegółowe raporty dotyczące poszczególnych spółek, również tych nie objętych rankingiem nadzoru korporacyjnego.

W tej sprawie prosimy o kontakt: michal.przybylowski@ibngr.pl lub 501226086

  zjednoczenie.com