Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Projekty realizowane przez PFCG

Projekty w trakcie realizacji:

Lp. Projekt Opis Termin realizacji
1. Dylematy regulacji polskiego rynku kapitałowego w obliczu potrzeb krajowego sektora przedsiębiorstw i procesu integracji z rynkiem europejskim Projekt KBN - celem projektu jest odpowiedź na pytanie o pożądane kierunki regulacji i rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Polska podobnie jak i inne kraje przechodzące proces transformacji stara się rozwijać rynek kapitałowy jako potencjalnie ważny mechanizm finansowania sektora prywatnego i wzrostu gospodarczego. styczeń 2007


Projekty zakończone:

Lp. Projekt Opis Termin realizacji
1. Własność i kontrola polskich korporacji Projekt badawczy zrealizowany w ramach European Corporate Governance Network mający na celu dokonanie oceny charakteru struktur własnościowo-kontrolnych występujących w polskich spółkach giełdowych.    2000
2. Ranking nadzoru korporacyjnego 2001
W oparciu o materiały analityczne zbierane podczas prac nad kodeksem nadzoru korporacyjnego jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy ranking (rating) nadzoru korporacyjnego pokazujący syntetyczną ocenę nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych.  
2001
3. Kodeks nadzoru korporacyjnego W odpowiedzi na liczne przypadki naruszania interesów akcjonariuszy mniejszościowych oraz znaczny spadek wiarygodności rynku giełdowego pod koniec roku 2000 podjęliśmy się zadania wypracowania praktycznych reguł corporate governance, które mogłyby zostać przyjęte przez spółki i inwestorów jako wzorce zachowań. Prace nad kodeksem corporate governance zostały zakończone w kwietniu 2002 roku. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięciem zrealizowane w Polsce. 2001/2002
4. Biała księga nadzoru korporacyjnego Jako materiał uzupełniający do kodeksu nadzoru korporacyjnego pod koniec roku 2002 opublikowaliśmy - na wzór tzw. White Papers publikowanych przez OECD - pierwszą w Polsce Białą księgę nadzoru korporacyjnego. Raport ten stanowi przegląd wszystkich istotniejszych prawnych i ekonomicznych instytucji współtworzących system corporate governance w Polsce.   2002
5. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003 Projekt będący kolejną edycją uruchomionego w roku 2001 rankingu corporate governance.
2004
6. Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego  a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW Projekt badawczy KBN - W ramach tego badania analizowane były relacje między strukturami nadzoru korporacyjnego a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Badane było także jaki jest poziom rozwiązań w zakresie nadzoru korporacyjnego w tych spółkach. 2004
7. Ranking Nadzoru Korporacyjnego 2005 Kolejna edycja rankingu corporate governance przygotowywanego przy współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita. 2006

 

  zjednoczenie.com