Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Linki

 Internetowy Serwis Aktów Prawnych
 Corporate Governance na GPW
 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 NBPortal

 Polecamy

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Dzierżanowski M., Tamowicz P. Kodeks nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), IBnGR, Gdańsk, 2002

Zobacz także

Przybyłowski M. Sygnał do zmian, Gazeta Bankowa, Warszawa, 2004

OFE będą publikować raporty z głosowań na WZA spółek

[01/04/2006]
źródło: PFCG
autor: Milewski G., Przybyłowski M.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych  funduszy emerytalnych, które zaczęło obowiązywać w drugiej połowie zeszłego roku, nałożyło na OFE obowiązek publikacji na stronie internetowej wykazu głosowań na zgromadzeniach akcjonariuszy, w których brały one udział w roku poprzedzającym. Wykaz taki musi zostać opublikowany najpóźniej do końca czerwca każdego roku i powinien zawierać informacje o sposobie głosowania OFE w sprawie uchwał dotyczących organów spółki, organizacji spółki, a także jej sytuacji majątkowej.

Wymóg ujawniania sposobu głosowania dotyczy także zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki, uchwały o podziale zysku, wybór biegłego rewidenta, wybór i odwołanie członków organów spółki oraz przyznania im wszelkich wynagrodzeń, zmiana statutu spółki, zmiana kapitału zakładowego spółki, aspekty związane z podziałem, wydzierżawieniem, połączeniem lub likwidacją spółki, a także umowy ze spółką zależną bądź dominującą związane z zarządzeniem i przekazaniem zysku przez taką spółkę. Tym samym regulator rynku zdecydował się na odgórne rozwiązanie problemu aktywności właścicielskiej inwestorów wobec spółek portfelowych. Jednocześnie wymuszona została przejrzystość tych decyzji, chociaż znacznie ważniejsze z punktu widzenia beneficjenta funduszu jest określenie polityki właścicielskiej i spodziewanych przyszłych działań wobec spółek będących przedmiotem jego inwestycji. Do tej pory postulaty większej aktywności inwestorów na WZA spółek portfelowych mogliśmy znaleźć m.in. w Raporcie Wintera, zasadach nadzoru korporacyjnego OECD czy wytycznych OECD dla funduszy emerytalnych. Były to jednak postulaty o charakterze miękkiego prawa (soft law), które fundusze powinny wprowadzić do kodeksów dobrych praktyk.

Na Polskim rynku jedynie trzy fundusze posiadają własne wytyczne w zakresie nadzoru korporacyjnego w spółkach portfelowych - ING Nationale-Nederlanden Polska PTE, Commercial Union PTE oraz PTE PZU. Na dzień dzisiejszy to właśnie te trzy fundusze spełniają także wymogi stawiane przez Rozporządzenie. Postulowanym rozwiązaniem jest utworzenie ogólnych wytycznych dla funduszy emerytalnych w zakresie polityki właścicielskiej wobec spółek portfelowych, przyjmowanych na zasadzie comply or explain, co umożliwiłoby stosowanie preferowanych indywidualnych rozwiązań przez poszczególne z funduszy. Nota bene prace nad kodeksem dobrych praktyk dla inwestorów instytucjonalnych są już mocno zaawansowane, jednak ostatecznego kształtu tego kodeksu jeszcze nie znamy. Swój kodeks opublikowało także środowisko venture capital - Zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek, w których dokonywane są inwestycje typu private equity. Należy oczekiwać, iż podobnie jak w krajach Europy Zachodniej większość środowisk związanych z inwestowaniem na rynku kapitałowym będzie dążyć do tworzenia kodeksów o charakterze etycznym bądź wyznaczającym politykę właścicielską. Krok w kierunku zwiększenia przejrzystości największego inwestora na rynku kapitałowym – OFE, należy ocenić pozytywnie szkoda jednak, że środowisko OFE nie było w stanie stworzyć własnych regulacji zanim zaczęły obowiązywać odgórne wytyczne.  

  zjednoczenie.com