Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Commercial Union PTE nowelizuje zbiór zasad corporate governance

źródło: PFCG
autor: Milewski G.

Nieco ponad rok od wprowadzenia własnego kodeksu dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego (pisaliśmy o tym w artykule pt. Commercial Union PTE ma swój kodeks dobrych praktyk), towarzystwo emerytalne zarządzające największym otwartym funduszem emerytalnym w Polsce opublikowało jego zaktualizowaną wersję. Znowelizowane Standardy ładu korporacyjnego CU PTE weszły w życie na początku listopada br.

Zmiany w kodeksie dobrych praktyk CU PTE nie są rewolucyjne – nowy dokument został „wzbogacony” o dodatkowy dział poświęcony zarządzaniu konfliktem interesów (obecnie takich głównych działów jest w dokumencie dziewięć), dodano również pojedyncze nowe punkty do już istniejących działów. Wśród najistotniejszych zmian należy wymienić:

  • wprowadzenie zalecenia dotyczącego konieczności uzyskania akceptacji akcjonariuszy, w formie głosowania podczas WZA, dla kluczowych warunków nadzwyczajnych transakcji z udziałem spółki (np. w przypadku fuzji lub sprzedaży znacznych części przedsiębiorstwa);
  • ustosunkowanie się do kwestii emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru (CU PTE deklaruje generalnie brak poparcia dla tego typu emisji, w których nie wskazano mechanizmu ustalania minimalnej ceny emisyjnej mającego zapobiegać emisjom ze znacznym dyskontem do ceny rynkowej);
  • podkreślenie poparcia dla idei obecności niezależnych członków w radach nadzorczych spółek;
  • sprecyzowanie zadań komitetów ds. audytu oraz ds. wynagrodzeń, funkcjonujących w ramach rady nadzorczej;
  • wskazanie na konieczność rozdzielenia funkcji oraz obowiązków prezesa zarządu i przewodniczącego rady nadzorczej;
  • rozszerzenie zapisów w zakresie pożądanych kryteriów długoterminowych programów opcyjnych;
  • podkreślenie priorytetowego znaczenia interesu klienta PTE oraz deklaracja sposobu wykonywania prawa głosu zgodnie z zapisami kodeksu.

Commercial Union OFE jest jednym z trzech funduszy emerytalnych w Polsce, które opracowały własne zasady nadzoru korporacyjnego w działalności inwestycyjnej – podobną inicjatywę podjęły również ING Nationale-Nederlanden Polska OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień”.

  zjednoczenie.com