Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Koniecznie przeczytaj! 

Dzierżanowski M., Tamowicz P. Kodeks nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), IBnGR, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006  

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, IBnGR, Gdańsk, 2002

Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce

Czekaj J., Owsiak S., (red.)
PWN, Warszawa, 1999

Wstęp:

"Celem prezentowanego opracowania jest sporządzenie prognozy rynkowych uwarunkowań dla prywatyzacji kapitałowej oraz wynikających z nich wniosków i propozycji co do polityki prywatyzacyjnej, głównie w zakresie prywatyzacji dużych przedsiębiorstw, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa w drodze publicznych emisji akcji. Ostatecznym celem badań jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaka jest dopuszczalna wartość emisji, które będą plasowane na rynku publicznym przez Skarb Państwa w latach 1998-2005. [...]"

  zjednoczenie.com