Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Koniecznie przeczytaj! 

Dzierżanowski M., Tamowicz P. Kodeks nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), IBnGR, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006  

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, IBnGR, Gdańsk, 2002

Załączniki

Jarosz M. (red.) - Manowce polskiej prywatyzacji - Spis treści (PDF) otwórz plik

Manowce polskiej prywatyzacji

Jarosz M. (red.)
PWN - ISP PAN, Warszawa, 2001

Korupcja w procesie prywatyzacji, rady nadzorcze, oszustwa i nadużycia w prywatyzacji przedsiębiorstw, konflikty interesów po prywatyzacji, przedsiębiorcy, robotnicy, wieś wobec prywatyzacji, bieda i bezrobocie - oto tematy-rozdziały tej książki. Jej punktem wyjścia są wyniki najnowszych, autorskich badań empirycznych uzupełnione danymi z wiarygodnych sondaży, danymi z GUS-u i unikatowymi materiałami pochodzącymi z NIK-u.

Przedmiotem rozważań są dysfunkcje procesu prywatyzacji przedsiębiorstw: konflikty interesów następujące po prywatyzacji' konflikty między pracodawcami a pracobiorcami, między interesami państwa a interesami określonych grup inwestorów rozpatrywane w wymiarze ekonomicznym i społecznym. W dotychczasowych publikacjach prywatyzacja była rozważana z centralnego, krajowego, punktu widzenia. Tymczasem jej skutki mają przede wszystkim charakter regionalny i lokalny i dopiero później przekładają się na skalę krajową.

Atutem książki jest pokazanie przebiegu procesów prywatyzacji w przekroju lokalnym, regionalnym i globalnym (krajowym) oraz analiza wzajemnych relacji między tymi szczeblami zarządzania prywatyzacją.

Źródło: PWN

  zjednoczenie.com