Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Koniecznie przeczytaj! 

Dzierżanowski M., Tamowicz P. Kodeks nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), IBnGR, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006  

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, IBnGR, Gdańsk, 2002

Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych

Helin A., Szymański K.
Fundacja Rozwoju Rachunkowości , , 2003

Książka ta adresowana jest do szerokiego kręgu czytelników, a głównie do zarządów spółek kapitałowych, kadry kierowniczej pionów finansowych jednostek, biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz studentów. Po zakończeniu składu niniejszej publikacji w życie weszły nowele dwóch istotnych regulacji z punktu widzenia niniejszego opracowania. Są to zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie umów leasingu oraz w ustawie o rachunkowości w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz umów leasingu w odniesieniu do małych jednostek. Zaprezentowano je w Aneksie.

Podstawowe zalety:
1. Omówienie praktycznych problemów nowoczesnej sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych.
2. Uwzględnienie nowych regulacji prawa bilansowego i podatkowego oraz kodeksu spółek handlowych.
3. Wskazanie na obszary zagrożeń i potencjalnych konfliktów powodowanych niejasnością lub rozbieżnością przepisów prawa.
4. Interpretacja skomplikowanych zagadnień podatkowych w celu osiągnięcia optymalnej sytuacji podatkowej w ramach istniejących przepisów.

Zawartość:
Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych, zasady ich sporządzania i prezentacji oraz rozliczeń podatkowych spółek kapitałowych. Rachunek zysków i strat w tym: zasady ujawniania poszczególnych pozycji przychodów i kosztów. Składniki bilansu. Kluczowe zagadnienia rachunkowości i prawa bilansowego w usługach budowlanych i leasingowych oraz nabyciu, łączeniu i podziale spółek. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe . Działalność w trakcie zaniechania. Skutki zmian kursów walutowych i instrumentów finansowych. Praktyczne podsumowanie rozważań. Obszerny przykład sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu.

Źródło: Księgarnia ekonomiczna CeDeWu

  zjednoczenie.com