Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Koniecznie przeczytaj! 

Dzierżanowski M., Tamowicz P. Kodeks nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), IBnGR, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006  

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, IBnGR, Gdańsk, 2002

Załączniki

Demb A., Neubauer F. - Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność - Spis treści (PDF) otwórz plik

Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność

Demb A., Neubauer F.
PWN, Warszawa, 2001

Problematyka funkcjonowania rad nadzorczych szybko nabiera w Polsce praktycznego znaczenia. Szczególnie istotne są takie pytania jak:
■ Czy rada nadzorcza pełni funkcje nadzorczo-kontrolne czy też uczestniczy w zarządzaniu i jeżeli tak to, w jakim charakterze?
■ Jaki jest zakres i formy odpowiedzialności rad nadzorczych za funkcjonowanie spółek?
■ Jakie są mechanizmy podejmowania decyzji i kształtowania się przywództwa w radach nadzorczych?
■ Jakie są możliwe mechanizmy i modele współpracy i wymiany informacji rady z zarządem firmy?
Problematyka ta od dawna jest przedmiotem zainteresowania badawczego zarówno w USA jak i Europie zachodniej. Większość publikacji jest jednak silnie uwarunkowana przez system prawa krajów, których dotyczą. Niniejsza praca ma zaś charakter wyjątkowy, ponieważ koncentruje się na problematyce zarządzania, podejmowania decyzji, dynamiki grup, konfliktów i przywództwa, efektywności. Do jej walorów należy przystępny i interesujący sposób wykładu.
 
Źródło: PWN

  zjednoczenie.com