Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Koniecznie przeczytaj! 

Dzierżanowski M., Tamowicz P. Kodeks nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), IBnGR, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006  

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, IBnGR, Gdańsk, 2002

Załączniki

Chłopecki A., Dyl M. - Prawo Wspólot Europejskich a Prawo Polskie: Rynek Kapitałowy - Spis treści (PDF) otwórz plikwyślij plik e-mailem

Prawo Wspólot Europejskich a Prawo Polskie: Rynek Kapitałowy

Chłopecki A., Dyl M.
Oficyna Naukowa, Warszawa, 2000

Podstawowe zasady regulacji rynku kapitałowego Unii Europejskiej - prawne regulacje rynku kapitałowego - opis podstawowych zasad - wymogi związane z dopuszczaniem papierów wartościowych do obrotu publicznego i giełdowego - obowiązki informacyjne emitenta - nabywanie znacznych pakietów akcji - rozliczenia w systemie pieniężnym i w depozycie papierów wartościowych - wymogi kapitałowe firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych - regulacja zapobiegania wykorzystywania informacji poufnych w prawie Unii i w prawie polskim - zapobieganie praniu pieniędzy - regulacje zabezpieczające ochronę interesów inwestorów - regulacja spółek inwestycyjnych.

  zjednoczenie.com