Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Koniecznie przeczytaj! 

Dzierżanowski M., Tamowicz P. Kodeks nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), IBnGR, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006  

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, IBnGR, Gdańsk, 2002

Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym

Rudolf St. (red.)
Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2006

Zapraszamy do lektury piątej już pozycji książkowej, poświęconej problematyce nadzoru korporacyjnego, wydanej pod redakcją prof. Stanisława Rudolfa z Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacja prezentuje dorobek ośrodków akademickich z całej Polski w ostatnich dwóch latach. W książce znajdziemy zarówno materiał poświęcony teoretycznym zagadnieniom związanym z rolą rady nadzorczej w formułowaniu strategii spółki czy strategicznymi funkcjami nadzoru korporacyjnego oraz liczne referaty dotyczące badań empirycznych w różnych aspektach związanych z funkcjonowaniem spółek. Tematyka nadzoru korporacyjnego została odniesiona zarówno do spółek  prywatnych (opracowania dotyczące spółek komunalnych czy też małych i średnich przedsiębiorstw) oraz w stosunku do spółek giełdowych (przestrzeganie zasad Dobrych Praktyk czy budowa relacji inwestorskich). Szeroki zasób tematyczny zamykają tematy związane z rolą kadry zarządzającej w nadzorze korporacyjnym spółki, wynagrodzeniem menadżerów oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Publikacja została podzielona na cztery części:

Część I. Aspekty ogólne i teoretyczne nadzoru korporacyjnego

Część II. Nadzór korporacyjny w różnych rodzajach spółek

Część III. Kadra kierownicza a nadzór korporacyjny

Część IV. Społeczne aspekty nadzoru korporacyjnego

  zjednoczenie.com