Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Polska w gronie liderów wdrażających unijne prawo

[21/04/2006]
źródło: Komisja Europejska
autor: Przybyłowski M.

Według opublikowanego przez Komisję Europejską zestawienia „Progress in notification of national measures implementing directives”, sporządzonego na dzień 8 marca 2006 r., Polska jest na 4 miejscu w unijnym zestawieniu z wynikiem 99,4% (2661 dyrektyw z 2677 zostało zaimplementowanych do krajowego ustawodawstwa). W stosunku do poprzednich dwóch zestawień jest to spadek z miejsca drugiego. Na pierwszych trzech miejscach znalazły się Litwa, Austria i Dania, z drugiej strony zestawienia są Luksemburg, Grecja i Włochy. Spośród nowych państw członkowskich najgorzej wypadły Czechy i Estonia odpowiednio na 21 i 22 miejscu, jednak wartość procentowa nie jest taka zła – 98,14% i 98,57% przy średniej 98,71% dla wszystkich krajów UE.

Polska największe opóźnienia ma w zakresie – Rynek wewnętrzny, a następnie Energia i transport, Przedsiębiorstwa oraz Zdrowie i ochrona konsumentów. W odniesieniu do rynku finansowego (Dyrektywy przewidziane w Financial Services Action Plan) Polska nie wysłała do Komisji notyfikacji o wdrożeniu Dyrektywy w sprawie Transparentności, Dyrektywy o przejęciach i Dyrektywy o rynkach instrumentów finansowych .
W stosunku do 11 członków Unii Europejskiej, Komisja zdecydowała się rozpocząć procedurę sankcji (infringement procedure) w związku z brakiem komunikacji we wdrażaniu dyrektyw do prawa krajowego, kierując tym samym sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja Europejska wymienia następujące dyrektywy, we wdrażaniu których 11 członków UE ma opóźnienia: Dyrektywa w sprawie pośrednictwa  ubezpieczeniowego (Grecja, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy i Portugalia), Dyrektywa o konglomeratach finansowych (Holandia i Łotwa), Dyrektywa w sprawie nadużyć (Hiszpania), Dyrektywa w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych (Szwecja) oraz Dyrektywa w sprawie zasad rachunkowości (Luksemburg). W stosunku do kolejnych państw Komisja dała 2 miesiące czasu na odpowiednie wdrożenie dyrektyw w ramach tej samej procedury w formie uzasadnionej opinii (reasoned opinion). Belgia, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Wielka Brytania i Włochy muszą dokończyć implementację Dyrektywy w sprawie emerytur pracowniczych, Belgia i Włochy Dyrektywę Prospektową, natomiast Hiszpania Dyrektywę w sprawie praw autorskich.

  zjednoczenie.com