Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Dyrektywy  i dokumenty Unii Europejskiej

ilość: 1 - 10  (20)    1  2

Dyrektywa w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
źródło: EUR-Lex
[29/11/2006]
2006/43/WE, Celex: 32006L0043

Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
źródło: EUR-Lex
[26/10/2005]

2005/60/EC, Celex: 32005L0060

Dyrektywa w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych
źródło: EUR-Lex
[26/10/2005]

2005/56/EC, Celex: 32005L0056

Dyrektywa w sprawie przejrzystości informacji o emitentach
źródło: EUR-Lex
[15/12/2004]

2004/109/EC, Celex:  32004L0109

Dyrektywa sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek
źródło: EUR-Lex
[27/10/2004]

2006/46/EC Celex: 32006L0046

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych
źródło: EUR-Lex
[21/04/2004]

2004/39/EC, Celex: 32004L0039

Dyrektywa w sprawie ofert przejęcia
źródło: EUR-Lex
[21/04/2004]

2004/25/EC, Celex: 32004L0025

Dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego
źródło: EUR-Lex
[04/11/2003]

2003/71/EC, Celex: 32003L0071

Dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących jawności w odniesieniu do niektórych typów spółek
źródło: EUR-Lex
[15/07/2003]

2003/58/EC, Celex: 32003L0058

Dyrektywa w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku
źródło: EUR-Lex
[28/01/2003]

2003/6/EC, Celex: 32003L0006

ilość: 1 - 10  (20)    1  2

  zjednoczenie.com