Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Najnowszy ranking Relacji Inwestorskich Online: detronizacja Polski

[14/03/2007]
źródło: East-West Management Institute
autor: Milewski G.

Polska nie jest już liderem w Środkowo-Wschodniej Europie pod względem relacji inwestorskich online. Po raz drugi z rzędu w rankingu przygotowywanym w ramach programu Partners for Financial Stability (PFS) lepsze od naszych rodzimych przedsiębiorstw okazały się spółki węgierskie. O zwycięstwie Węgier zadecydowały wyższe standardy w zakresie udostępniania na stronach internetowych spółek rozszerzonych informacji o członkach zarządów i rad nadzorczych.

Ranking „Investor Relations Online”, publikowany pod egidą programu PFS przez United States Agency for International Development (USAID) oraz East-West Management Institute (EWMI) ukazuje się regularnie co sześć miesięcy począwszy od 2001 roku. Tworzony jest on na podstawie przeglądu i oceny stron internetowych dziesięciu największych pod względem kapitalizacji spółek giełdowych z poszczególnych krajów Europie Środkowo-Wschodniej.

W obecnej, dwunastej już edycji rankingu, podobnie jak w kilku poprzednich latach oceniane były relacje inwestorskie online spółek z 11 krajów naszego regionu (Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier). Ponadto po raz drugi porównano uzyskane wyniki z grupą innych rozwijających się krajów, tzw. BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) oraz z Ukrainą. Porównanie to wykazało, że spółki z krajów grupy BRIC średnio w każdej z analizowanych kategorii prezentują taki sam lub wyższy poziom od swoich odpowiedników z Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast gorzej wypadają spółki ukraińskie (szczególnie w zakresie udostępniania informacji w języku angielskim).

Najważniejsze szczegółowe spostrzeżenia wynikające z obecnego raportu są następujące:

  • wszystkie 40 spółek z grupy BRIC oraz każdy ze 110 podmiotów z Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) posiadają stronę internetową w języku ojczystym; w przypadku Ukrainy 7 z dziesięciu analizowanych spółek posiada taką stronę www;
  • 100% spółek z grupy BRIC, 94% spółek z EŚW oraz połowa firm z Ukrainy posiada stronę www w języku angielskim;
  • 95% spółek z grupy BRIC, 82% spółek z EŚW oraz 40% podmiotów ukraińskich zamieszcza na własnej stronie internetowej listę członków zarządu; ponadto odpowiednio 78%, 53% oraz 30% udostępnia online dodatkowe informacje na ich temat;
  • 92% spółek z grupy BRIC, 81% spółek z EŚW oraz zaledwie 20% firm z Ukrainy publikuje na stronie internetowej skład swojej rady nadzorczej, zaś odpowiednio 70%, 40% oraz 20% udostępnia na stronie www dodatkowe informacje na ich temat.

Spośród polskich spółek, w badaniu uwzględniono PKO BP, Bank PEKAO, Telekomunikację Polską, Bank BPH, PGNiG, PKN Orlen, KGHM, Bank Zachodni WBK, Bank Handlowy oraz ING Bank Śląski. Każdy z tych podmiotów posiadał w dniu sporządzania rankingu stronę internetową w języku polskim i angielskim oraz publikował na niej listę członków zarządu i rady nadzorczej spółki. Słabiej wypadły natomiast polskie podmioty w zakresie udostępniania dodatkowych informacji dotyczących osób zasiadających w tych organach – informacje takie zamieściło na swojej stronie 70% rodzimych spółek uwzględnionych w rankingu.

  zjednoczenie.com