Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Współpraca OFE PZU z Institutional Shareholder Services

źródło: PFCG
autor: Przybyłowski M.

OFE PZU „Złota Jesień” ogłosiło zasady ładu korporacyjnego w swojej działalności inwestycyjnej. Zasady te mają charakter znacznie bardziej ogólny niż dwóch pozostałych funduszy, które opublikowały podobne regulacje – OFE ING NN i CU PTE. Fundusz nie publikuje dokładnych wytycznych co do sposobu głosowania na WZA spółek publicznych znajdujących się w portfelu OFE PZU, wskazuje jedynie na ogólne zasady mające doprowadzić do wzrostu wartości inwestycji przy zachowaniu bezpiecznego poziomu ryzyka.

Fundusz deklaruje, że będzie aktywnie korzystał ze swoich praw korporacyjnych w interesie beneficjentów, jednak dopuszcza możliwość rezygnacji z WZA spółek, z uwagi na ich wysoki koszt przy mały wpływie na głosowane na nim kwestie, zamiar redukcji akcji spółki oraz niższy niż 0,5% udział w subportfelu akcji.

Sposób głosowania jest przygotowywany przez zarządzającego danym subportfelem akcji przy wykorzystaniu rekomendacji przygotowanych przez Institutional Shareholder Services (ISS). ISS jest międzynarodową instytucją specjalizującą się w wydawaniu rekomendacji, co do sposobu głosowania na poszczególnych WZA spółek oraz przygotowywaniu analiz z zakresu corporate governance. Niestety nie wiadomo dla ilu spółek z rynku polskiego ISS przygotowuje rekomendacje, jednak z uwagi na fakt iż jest to instytucja międzynarodowa ilość spółek może być minimalna. OFE PZU w takiej sytuacji przewiduje przygotowanie rekomendacji przez zarządzającego, a następnie ich akceptacja przez członka zarządu Funduszu.

W przeciwieństwie do dwóch pozostałych funduszy PZU nie deklaruje publikowania sposobu głosowania na WZA spółek będących przedmiotem inwestycji funduszu, jednak odpowiednie narzędzie i materiały są dostępne na stronie internetowej Funduszu. Fundusz nie wyklucza delegowania swoich pracowników do Rad Nadzorczych spółek publicznych i pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. W celu uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów pracownik Funduszu kandydujący na to stanowisko musi uzyskać zgodę Zarządu PTE PZU, a w przypadku gdy kandydującym jest członek Zarządu to zgodę wyrazić musi Rada Nadzorcza PTE. Osoby takie muszą być wyłączone z procesu inwestycyjnego dotyczącego danej spółki. 

 

  zjednoczenie.com