Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 GORĄCY TEMAT

O corporate governance w Pulsie Biznesu

[09/01/2006]

W ramach niniejszego cyklu tematycznego, realizowanego we współpracy w Pulsem Biznesu, będziemy prezentować standardy nadzoru korporacyjnego rekomendowane na rynkach zagranicznych i w Polsce oraz przykłady ich stosowania. Będziemy także pisać o różnych zagadnieniach, dylematach, inicjatywach i wydarzeniach oraz ciekawostkach związanych z nadzorem korporacyjnym, a także zapraszać do wypowiedzi praktyków działających na rynku. Chcielibyśmy, żeby ten cykl stanowił ciekawe źródło informacji i inspiracji dla przedstawicieli spółek – zarówno tych notowanych, jak również planujących wejście na rynek – oraz inwestorów, doradców, analityków i wszystkich innych zainteresowanych tematyką nadzoru korporacyjnego. Jednocześnie zachęcamy także do zgłaszania pytań i komentarzy pod adresem pfcg@pfcg.org.pl – docelowo chcielibyśmy uruchomić forum dyskusyjne nt. nadzoru korporacyjnego.

 

 Artykuły opublikowane w Pulsie Biznesu (dodatek "Debiutanci", 28 grudnia 2005 r.):

Najważniejsza zasada to mieć tylko jasne zasady

Spółki, które decydują się wejść na giełdę muszą liczyć się z koniecznością spełniania szeregu wymogów formalnych – przygotowaniem prospektu emisyjnego, uzyskaniem zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz wypełnianiem ściśle określonych obowiązków informacyjnych. Od jakiegoś czasu dowiadują się także, że powinny jeszcze zobowiązać się do przestrzegania dodatkowych wymogów w zakresie nadzoru korporacyjnego. Chodzi o konieczność złożenia oświadczenia o stosowaniu się do zaleceń tzw. ‘Dobrych praktyk w spółkach publicznych’ przyjętych przez GPW. W naturalny sposób pojawia się pytanie, dlaczego stosować jakieś nieobowiązkowe zasady, krępujące władztwo nad spółką i być może powodujące dodatkowe koszty? Jest co najmniej kilka powodów, dla których warto to zrobić!


Inwestorzy bardzo sobie cenią standardy nadzoru korporacyjnego

Wywiad z Jarosławem Jamką, wiceprezesem ING Nationale-Nederlanden Polska PTE i Michałem Szymańskim, członkiem zarządu i dyrektorem Inwestycyjnym Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK.


Standardy nadzoru korporacyjnego w Polsce

Podstawowe rozwiązania w zakresie nadzoru korporacyjnego w spółkach publicznych w Polsce wyznaczają oczywiście kodeks spółek handlowych oraz akty prawne regulujące funkcjonowanie publicznego rynku kapitałowego. Rynek i inwestorzy oczekują jednak więcej, stąd obok powszechnie obowiązujących przepisów pojawiają się zbiory zaleceń i standardów, których stosowanie jest dobrowolne. Takim podstawowym zbiorem zaleceń w zakresie nadzoru korporacyjnego na polskim rynku są przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ‘Dobre praktyki w spółkach publicznych’. Jest to podstawowy punkt odniesienia, ponieważ wszystkie spółki notowane na giełdzie są zobligowane do corocznego składania oświadczeń o stosowaniu Dobrych praktyk. Zgodnie z przyjętą zasadą „zastosuj lub wyjaśnij” spółki zobowiązane są wskazać, których zaleceń nie stosują i dlaczego. Spółki powinny także na bieżąco informować inwestorów jeżeli w trakcie roku naruszona została zasada, do której przestrzegania spółka zobowiązała się w składanym oświadczeniu.


Zadbaj o internetową wizytówkę

Spółki notowane na giełdzie są nieustannie oceniane – w przeróżnych aspektach – przez inwestorów dokonujących kolejnych transakcji kupna i sprzedaży. Niezależnie różne podmioty na rynku kapitałowym (profesjonalne media, analitycy itp.) monitorują i oceniają spółki publiczne, w tym w zakresie stosowania standardów nadzoru korporacyjnego. Różnego rodzaju ratingi corporate governance i wyróżnienia niewątpliwie przyczyniają się do lepszego poinformowania inwestorów, a także budowy renomy i prestiżu najlepszych spółek. Na świecie tego typu ratingi przygotowują m.in. Standard & Poors, Dow Jones oraz Deminor. Uzyskana przez spółkę ocena ma niebagatelne znaczenie – szereg inwestorów instytucjonalnych wspiera się ratingami przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W Polsce ocenę rozwiązań i praktyki nadzoru korporacyjnego w spółkach publicznych prowadzą na razie dwa ośrodki – Polski Instytut Dyrektorów i Polskie Forum Corporate Governance.

  zjednoczenie.com