Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Corporate Governance w czasopismach wydawnictwa KiK

[11/05/2006]

Od 2003 r. wydawnictwo Konieczy i Kruszewski jest patronem działu czasopisma. KiK należy do grupy wydawniczej Polskie Wydawnictwa Profesjonalne oraz jest wydawcą m.in. Przeglądu Prawa Handlowego, Glosy oraz Europejskiego Przeglądu Sądowego. Od maja 2006 r. w ramach wznowienia współpracy, na stronach PFCG będą pojawiać się co miesiąc streszczenia ciekawych artykułów z zakresu corporate governance i tematów pochodnych oraz  jeden artykuł w pełnej wersji dostępny dla czytelników serwisu PFCG.

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnio dodanymi artykułami:

Jacek Bąk, Krzysztof Sajewski Nowa dyrektywa przejrzystości - Przegląd Prawa Handlowego – nr 11 listopad 2005  

Robert Pabis Zmiana przepisów kodeksu spółek handlowych - Przegląd Prawa Handlowego – nr 11 listopad 2005

Tomasz Sójka Forma uchwał rady nadzorczej spółek kapitałowych - Przegląd Prawa Handlowego – nr 12 grudzień 2005

Wojciech J. Katner Pozakodeksowe uprzywilejowanie akcji - konstrukcja "złotej akcji" Skarbu Państwa według ustawy z 2005 r. - Przegląd Prawa Handlowego – nr 12 grudzień 2005

Thorsten Leipert Istota koncernu a art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h. - Przegląd Prawa Handlowego – nr 2 luty 2006

Andrzej Szumański Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji - Przegląd Prawa Handlowego – nr 3 marzec 2006

Grzegorz Domański, Marek Świątkowski Pojęcie "wywłaszczenia" w umowach międzynarodowych o ochronie inwestycji - Przegląd Prawa Handlowego – nr 3 marzec 2006

Tomasz Sójka Odpowiedzialność odszkodowawcza za upublicznienie fałszywych informacji w prospekcie emisyjnym w świetle dyrektywy prospektowej - Przegląd Prawa Handlowego – nr 4 kwiecień 2006

Pełne wersje artykułów:

Okolski J., Wajda D. Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, Przegląd Prawa Handlowego nr 6, 2005

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, Przegląd Prawa Handlowego nr 10, 2005

Aleksander Chłopecki Publiczny obrót i instrumenty finansowe - redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego - Przegląd Prawa Handlowego – nr 11 listopad 2005

Maciej Mataczyński "Złote weto" w prawie polskim - na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r. - Przegląd Prawa Handlowego – nr 11 listopad 2005

Andrzej Szumański Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji - Przegląd Prawa Handlowego – nr 3 marzec 2006

Więcej artykułów udostępnionych przez KiK w dziale czasopisma.

  zjednoczenie.com