Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Więcej informacji o wynagrodzeniach menedżerów w USA

[08/02/2006]
źródło: Financial Times
autor: Milewski G.

O problemie lawinowo rosnących wynagrodzeń menedżerów w USA słyszy się od co najmniej kilku lat. Przed kilkunastoma dniami amerykański rynek kapitałowy doczekał się reakcji tamtejszej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) – w efekcie spółki publiczne za oceanem będą musiały ujawniać więcej informacji dotyczących wynagrodzeń dyrektorów.

Poziom wynagrodzeń menedżerów w Stanach Zjednoczonych jest najwyższy na świecie. Według organizacji badawczej The Corporate Library, zarobki prezesów 2000 największych amerykańskich spółek wzrosły w 2002 roku o 10 proc., w 2003 roku – o 15 proc., a w 2004 roku – aż o 30 proc. Z pewnością nie byłoby to powodem do niepokoju dla akcjonariuszy, gdyby znaczne podwyżki płac dyrektorów znajdowały odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółek. Tak jednak nie jest. Pobory menedżerów rosną w nieuzasadnionym tempie, a jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są obecnie obowiązujące, nieco już nadgryzione zębem czasu, wymogi dotyczące ujawniania wynagrodzeń. Niedawne decyzje podjęte przez Securities and Exchange Commission dają nadzieję przynajmniej na spowolnienie tego wzrostu.

Zgodnie z propozycją zmian przedstawioną przez SEC, spółki będą musiały ujawniać więcej informacji dotyczących elementów wynagrodzenia menedżerów, m. in. wymagane będzie ujawnianie całkowitej kwoty dochodów prezesa zarządu (chief executive officer), dyrektora ds. finansowych oraz trzech kolejnych najlepiej opłacanych dyrektorów, wraz z uzasadnieniem wysokości tych kwot. Spółki będą również musiały zamieszczać informację o wycenie opcji menedżerskich przyznanych wspomnianym pięciu menedżerom oraz informować o innych (również niematerialnych) składnikach wynagrodzenia i przywilejach, których wartość przekracza 10 tysięcy dolarów (obniżono ten próg z 50 tys. dol.). Innym istotnym novum ma być konieczność przekazywania do wiadomości akcjonariuszy wysokości odpraw należnych dyrektorom w momencie ich odejścia ze spółki, a także potencjalnych lukratywnych zysków, jakie mogą oni osiągnąć w przypadku przejęcia spółki.

Proponowane zmiany – pierwsze tak znaczące w tej dziedzinie od 14 lat – będą zapewne krokiem w kierunku odbudowy zaufania inwestorów do amerykańskiego rynku kapitałowego, mocno nadwątlonego przez spektakularne upadki wielkich korporacji i skandale ostatnich kilku lat. Samo zwiększenie zakresu ujawniania wynagrodzeń menedżerów nie spowoduje jednak zatrzymania ich wzrostu – wiele zależy w tym wypadku od aktywności inwestorów. Nowe regulacje przyjęte przez SEC ułatwią im ocenę, czy wynagrodzenie zarządu danej spółki jest na odpowiednim poziomie.

  zjednoczenie.com