Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem - COSO II. Struktura ramowa


PIKW, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej , 2007

Polskie tłumaczenie książki Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem. Struktura ramowa"  współopracowana przez ekspertów z Zespołu Zarządzania Ryzykiem PBSG i PIKW już w sprzedaży.

Najpopularniejsza i najważniejsza publikacja autorstwa COSO stanowi podstawowy elementarz wskazówek i technik ułatwiających zarządzanie ryzykiem w organizacji. COSO jest amerykańską organizacją sektora prywatnego, poświęconą udoskonaleniu jakości sprawozdawczości finansowej spółek, poprzez  etykę biznesu, efektywne kontrole wewnętrzne oraz  ‘Corporate Governance'. Ponad 10 lat temu Komitet Organizacji sponsorujących Komisję Treadwaya (COSO) opublikował opracowanie pt.: Kontrola wewnętrzna - zintegrowana struktura ramowa (Internal Control - Integrated Framework), zwane też COSO I. We wrześniu 2004r. COSO wydał kolejne opracowanie Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym - Zintegrowana Struktura Ramowa (Enterprise Risk Management - Integrated Framework). Opracowanie to określa podstawowe składniki zarządzania ryzykiem korporacyjnym, omawia kluczowe zasady i pojęcia, proponuje wspólny język ERM i przedstawia jasne wskazówki dla zarządzania ryzykiem.

 

okadka_2

 

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem. Struktura ramowa - to publikacja wprowadzająca do opracowania i wdrożenia skutecznego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji. Przyda się każdemu, kto odpowiada za zarządzanie ryzykiem - specjalistom ds. analizy ryzyka, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ciągłością działania, zwalczania oszustw i nadużyć, audytorom, specjalistom ds. zapobiegania stratom, dyrektorom i właścicielom przedsiębiorstw, pracownikom działów zarządzania zasobami ludzkimi, pracownikom naukowym, a także pracownikom administracji publicznej.

Książka obejmuje następujące zagadnienia:

  • Środowisko wewnętrzne i opis czynników zewnętrznych mających wpływ na sukces lub niepowodzenie organizacji
  • Określanie celów w procesie zarządzania ryzykiem oraz przykłady powiązania misji organizacji z jej celami strategicznymi i innymi odnośnymi celami,
  • Identyfikacja zdarzeń, wraz z wybranymi technikami ich określania na podstawie powiązań między zdarzeniami i celami (warsztaty, wywiady, kwestionariusze),
  • Proces oceny ryzyka i przegląd wybranych technik stosowanych do jego przeprowadzenia.
  • Reagowanie na ryzyko wraz z technikami służącymi do oceny różnych wariantów reakcji na ryzyko z uwzględnieniem poziomu tolerancji ryzyka, oceny kosztów itd.,
  • Wskazówki w zakresie działań kontrolnych i przykłady sposobów, w jaki działania kontrolne wspierają reagowanie na ryzyko,
  • Informacja i komunikacja oraz prezentacja mechanizmów pozyskiwania i przepływu informacji,
  • Monitoring wraz z przykładami technik stosowanych w monitorowaniu bieżącym i w odrębnych ocenach, a także opisano metody, narzędzia, dokumentację i sprawy związane z niedociągnięciami w sprawozdawczości,
  • Role i odpowiedzialność z przykładami rozwiązań organizacyjnych odnośnie wyznaczania ról i obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem.

  zjednoczenie.com