Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

ilość: 1 - 10  (81)    1  2  3  4  5  6  7  8  9

Kodeks życzeń i zażaleń
źródło: Manager Magazin
[04/09/2007]

(Manager Magazin Nr 9 (34), wrzesień 2007, str. 38) Pełna treść artykułu w czasopiśmie Manager Magazin.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w MSP
[01/08/2007]

Projekt „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w MSP” opiera się na badaniach przeprowadzonych w siedmiu wybranych krajach europejskich. Celem projektu jest uświadomienie przedsiębiorcom, iż pozycja ich firm na rynku nie zależy jedynie od wypracowanego zysku, lecz również od czynników społecznych. Można do nich zaliczyć m.in. zadowolenie pracowników – które przekłada się na efektywność i wydajność pracy, przyjazny klimat społeczności lokalnej czy też przestrzeganie standardów ochrony środowiska naturalnego.

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem - COSO II. Struktura ramowa
źródło: PIKW
[17/07/2007]

Polskie tłumaczenie książki Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem. Struktura ramowa"  współopracowana przez ekspertów z Zespołu Zarządzania Ryzykiem PBSG i PIKW już w sprzedaży.

„Jedna akcja - jeden głos” – równouprawnienie nie zawsze opłacalne
źródło: Komisja Europejska
[15/06/2007]

W 2005 r. w wywiadzie dla Financial Times, Komisarz Unii Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego Charlie McCreevy zapowiedział, że podejmie działania zmierzające do wprowadzenia na terenie jednolitego rynku zasady „jedna akcja - jeden głos”. Działania te miały być odpowiedzią na falę protekcjonizmu jaka ogarnęła niektóre z europejskich rządów, które postawiły sobie za cel ochronę narodowych spółek przed zagranicznymi inwestorami. Niestety, wyniki badań zlecone przez Komisję Europejską wskazały, że nie istnieją silne dowody, które wskazywałyby, że uprzywilejowanie jednej z grup akcjonariuszy prowadzi do gorszego zarządzania spółką i niższego zysku. Niemniej istnieją dowody, że spółki posiadające mechanizmy rozdzielające własność od kontroli w sposób nieproporcjonalny, są negatywnie odbierane przez inwestorów i wymagają większej transparentności w tym zakresie, co pozwoli na  łatwiejsze podejmowanie decyzji przez inwestorów.

Raport roczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2006)
źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
[17/04/2007]

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało w poniedziałek 26 marca, raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006. Dobre praktyki". To już piąta edycja raportu, który zawiera wybór 68 najciekawszych praktyk w obszarach: miejsce pracy, rynek oraz społeczeństwo, a także komentarze ekspertów, przegląd prasy i kalendarium wydarzeń poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006” jest podsumowaniem zaangażowania firm w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz inicjatyw organizacji, które kształtują warunki do działania firm w tym obszarze.

Więcej informacji: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Mechanizmy Corporate Governance w spółkach giełdowych
źródło: SGH
[25/03/2007]

Niniejsza praca poświecona jest zagadnieniom nadzoru korporacyjnego w Polsce i na świecie. Nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) odnosi się do wzajemnych relacji grup zaangażowanych w powodzenie przedsięwzięcia, jakim jest przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo w tym ujęciu nie jest postrzegane jako monolit, lecz jako miejsce współpracy różnych grup, takich jak inwestorzy, menedżerowie, pracownicy, kredytodawcy, dostawcy, klienci czy szeroko rozumiana opinia publiczna i, co jest z tym związane, jako miejsce ścierania się różnych interesów. Struktura (instytucje i mechanizmy) nadzorcza określa układ i pozycje poszczególnych grup oraz ich możliwości wpływu zarówno na losy przedsiębiorstwa, jak i podział zysków rezydualnych.

Still much to be done: Corporate governance in Poland
źródło: IJDG
[02/02/2007]

International Journal of Disclosure and Governance, Volume 3, Number 4, December 2006, pp. 306-316(11)

Abstract

The development of public corporations and stock markets in Central Europe has led to the appearance of such fundamental governance problems as expropriation of minority shareholders, managerial myopia, tunnelling and others. The existing regulations and governance arrangements provided under privatisation schemes were unable to accommodate these deficiencies. The market response to that situation comprised bottom-up initiatives developed within the NGO sector (shareholders associations, best practice codes, governance-dedicated websites) and top-down reforms (corporate law adjustments, transposition of UE directives). One of the key elements of these reforms is how to make supervisory boards more independent (from the blockholders) and professional.

Aktywność akcjonariuszy na ECGI
źródło: ECGI
[22/12/2006]

European Corporate Governance Institute doceniając tematykę aktywności akcjonariuszy uruchomił w ramach swojego serwisu internetowego nowy dział poświecony temu zagadnieniu. W serwisie znajdziemy wiele informacji dotyczących badań, publikacji prasowych i naukowych o tematyce dotyczącej tego ważnego zagadnienia.

Corporate governance
źródło: CeDeWu
[25/11/2006]

Autorka umiejętnie przedstawia kwestię corporate governance w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej, która stanowi bardzo ważny nurt współczesnej ekonomii. Czytelnik jest wprowadzony w zagadnienia teorii kontraktów, teorii agencji, kosztów transakcyjnych. Na tym teoretycznym tle Autorka analizuje centralne zagadnienie swojej pracy, a mianowicie nadzór wierzycielski, czyli mechanizmy za pomocą których bank-wierzyciel wpływa na przedsiębiorstwo-kredytobiorcę. Jest to problem o wielkim znaczeniu praktycznym, gdyż generalnie więcej przedsiębiorstw ma do czynienia z bankami niż z rynkiem kapitałowym. Autorka przejrzyście przedstawia też dotychczasowy światowy dorobek badań empirycznych nad nadzorem wierzycielskim. Do tego dorobku wnosi własny wkład, analizując przemiany własnościowe banków w krajach posocjalistycznych oraz związane z tym zmiany ich pozycji i zachowania wobec firm-kredytobiorców. Na tym tle - i to jest kolejny wkład autorki do badań nad nadzorem wierzycielskim - stara się ona empirycznie określić jego rolę w odniesieniu do wybranej grupy przedsiębiorstw w Polsce. Praca Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej skupia się na problemie bardzo istotnym zarówno dla badaczy, jak i praktyków życia gospodarczego. Powinna przyciągnąć uwagę każdego, kogo interesuje współczesna ekonomia i współczesna gospodarka.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za upublicznienie fałszywych informacji w prospekcie emisyjnym w świetle dyrektywy prospektowej
źródło: PPH (pełna wersja artykułu)
[14/11/2006]
Przegląd Prawa Handlowego, kwiecień 2006

ilość: 1 - 10  (81)    1  2  3  4  5  6  7  8  9

  zjednoczenie.com