Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Zasady ogólne

ilość: 1 - 10  (15)    1  2

Fundusze emerytalne i inwestycyjne opracowały zasady dobrych praktyk
źródło: PFCG

Długo oczekiwany i postulowany kodeks dobrych praktyk dla środowiska inwestorów instytucjonalnych został w końcu uchwalony. Członkowie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (18 TFI) oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (11 PTE) w październiku 2006 r. zatwierdzili Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych. Dokument zawiera 6 działów, w ramach których zawarto 130 szczegółowych rekomendacji. Kodeks określa jak powinny wyglądać dobre praktyki w relacjach z emitentami instrumentów finansowych, jak powinny być realizowane transakcje niestandardowe dokonywane przez inwestorów oraz relacje z klientami i pomiędzy samymi inwestorami.

Rozszerzone zasady ładu korporacyjnego OFE PZU
źródło: PFCG

W październiku br. uchwalono nowe, rozszerzone Zasady ładu korporacyjnego w działalności inwestycyjnej Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień". O pojawieniu się pierwotnej wersji tego dokumentu informowaliśmy w artykule pt. „Współpraca OFE PZU z Institutional Shareholder Services”, wskazując na ogólnikowy charakter tychże zasad. Obecna wersja kodeksu OFE PZU zawiera szereg nowych, bardziej konkretnych zapisów.

Commercial Union PTE nowelizuje zbiór zasad corporate governance
źródło: PFCG

Nieco ponad rok od wprowadzenia własnego kodeksu dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego (pisaliśmy o tym w artykule pt. Commercial Union PTE ma swój kodeks dobrych praktyk), towarzystwo emerytalne zarządzające największym otwartym funduszem emerytalnym w Polsce opublikowało jego zaktualizowaną wersję. Znowelizowane Standardy ładu korporacyjnego CU PTE weszły w życie na początku listopada br.

Kolejny kodeks dobrych praktyk przyjęty
źródło: PFCG

W czerwcu 2006 do grona propagatorów dobrych praktyk dołączył Pioneer Pekao. Jest to już czwarty podmiot z branży asset management, który zdecydował się na prezentację swojego Kodeksu Dobrych Praktyk. Kodeks został przyjęty w Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Pioneer Pekao Investment Management S.A.. Zgodnie z informacjami udzielanymi przez Fundusze, pierwsze zasady nadzoru korporacyjnego zostały przyjęte cztery  lata wcześniej tj.  w roku 2002 i bazowały na rozwiązaniach stosowanych w grupie kapitałowej Unicredito. Kodeks jest zatem uporządkowanym zbiorem regulacji i zaleceń obowiązujących i wdrażanych w funduszu w latach poprzednich.

Kodeks ładu korporacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych

Współpraca OFE PZU z Institutional Shareholder Services
źródło: PFCG

OFE PZU „Złota Jesień” ogłosiło zasady ładu korporacyjnego w swojej działalności inwestycyjnej. Zasady te mają charakter znacznie bardziej ogólny niż dwóch pozostałych funduszy, które opublikowały podobne regulacje – OFE ING NN i CU PTE. Fundusz nie publikuje dokładnych wytycznych co do sposobu głosowania na WZA spółek publicznych znajdujących się w portfelu OFE PZU, wskazuje jedynie na ogólne zasady mające doprowadzić do wzrostu wartości inwestycji przy zachowaniu bezpiecznego poziomu ryzyka.

Commercial Union PTE ma swój kodeks dobrych praktyk
źródło: PFCG

Ponad rok od wprowadzenia przez pierwszy fundusz emerytalny – ING Nationale-Nederlanden Polska zasad ładu korporacyjnego, mamy kolejny przykład kodeksu nadzoru korporacyjnego wypracowanego tym razem przez Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK. Podobnie jak ING, CU PTE inspirowało się wytycznymi corporate governance OECD oraz standardami funduszu Morley Fund Management należącego do grupy Aviva, do której należą także spółki Commercial Union w Polsce.

Kodeks postępowania dla amerykańskich funduszy!
źródło: The New York Times

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (Securities Exchange Commission) zaaprobowała nowe prawo, które ma zmusić fundusze powiernicze do zaadoptowania nowego kodeksu etycznego. Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Brawo dla OFE ING !
źródło: PFCG

Fundusze emerytalne tworzą własne zasady corporate governance.

Brawo ! Nareszcie stało się to, do czego od dawna zachęcaliśmy. Mamy rynek standardów nadzoru korporacyjnego. Odwagą wykazał się otwarty fundusz emerytalny ING, który przygotował własną wykładnię zasad corporate governance. Obok zbioru zasad GPW i kodeksu wypracowanego przez Polskie Forum Corporate Governance mamy więc i trzeci punkt odniesienia.

Bank Zachodni WBK S.A. - Komitety rady nadzorczej

ilość: 1 - 10  (15)    1  2

  zjednoczenie.com