Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Koniecznie przeczytaj! 

Dzierżanowski M., Tamowicz P. Kodeks nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), IBnGR, Gdańsk, 2002

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006  

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, Rzeczpospolita, Warszawa, 2001

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, IBnGR, Gdańsk, 2002

 Biblioteka - polskie publikacje książkowe

ilość: 1 - 30  (49)    1  2    sortuj wg: daty | źródła | tytułu | autora

Aluchna M. Mechanizmy Corporate Governance w spółkach giełdowych, SGH, Warszawa, 2007

Bałtowski M. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, PWN, Warszawa, 2001

Błaszczyk B., Kamiński T. Przebieg i charakter przekształceń własnościowych a rodzaje zachowań przedsiębiorstw, INE PAN, Warszawa, 1999

Chłopecki A., Dyl M. Prawo Wspólot Europejskich a Prawo Polskie: Rynek Kapitałowy, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2000

Colley John L., Doyle Jacqueline L., Logan George W., Stettinius Wallace Ład korporacyjny , KE Liber, Warszawa, 2005

Czekaj J., Owsiak S., (red.) Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, PWN, Warszawa, 1999

Czekaj J. (red.) Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa, 2001

Demb A., Neubauer F. Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność, PWN, Warszawa, 2001

Dietl J., Gasparski W. (red.) Etyka biznesu, PWN, Warszawa, 1997

Duliniec A. Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 2001

Duraj J. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa, 1998

Dusza M. Rynek kapitałowy w Polsce: narodziny, pierwsze dziesięciolecie, perspektywy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa, 1999

Frąckowiak W. (red) Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Programy-strategie-analizy, PWE, Warszawa, 1998

Frydman R., Rapaczyński A. Prywatyzacja w Europie Wschodniej. Czy państwo traci na znaczeniu?, Wydawnictwo Znak, Kraków, 1995

Gasparski W. (red.) Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2003

Gilejko L. (red) Własność pracownicza w Polsce, Monografie i opracowania SGH, Warszawa, 1998

Gruszecki T. Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 2002

Helin A., Szymański K. Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości , 2003

Hessel M. W poszukiwaniu skutecznej rady czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej, WPSB, Kraków, 2001

Jarosz M. (red.) Manowce polskiej prywatyzacji, PWN - ISP PAN, Warszawa, 2001

Jarosz M. (red.) Prywatyzacja bezpośrednia. Inwestorzy. Menedżerowie. Pracownicy, ISP PAN, Warszawa, 1998

Jarosz M., (red) Dziesięć lat prywatyzacji bezpośredniej, ISP PAN, Warszawa, 2000

Jenkinson T., Mayer C. Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwami, KE Liber, Warszawa, 1998

Jerzemowska M. Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa, 2001

Jerzemowska M. Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa, 1999

Jerzemowska M., Campbell K. Znaczenie informacyjne wskaźnika struktury kapitału dla oceny działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź-Zakopane, 1995

Kaczmarek T. Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym i produkcyjnym - dla praktyków, ODDK, Gdańsk, 2002

Karczmarczuk K. Corporate Governance w ramach Narodowych Funduszy Inwestycyjnych [w:] Rola i pozycja nadzoru właścicielskiego w spółkach, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 1998

Koładkiewicz I. (opracowanie i tłumaczenie) Nadzór Korporacyjny - Perspektywa międzynarodowa, POLTEXT, Warszawa, 1999

Koładkiewicz I., Wawrzyniak B. Corporate governance po polsku. Eksperci o problemach zarządzania w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych w: Raport o zarządzaniu przygotowany pod kierownictwem prof. B. Wawrzyniaka, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 1998

ilość: 1 - 30  (49)    1  2    sortuj wg: daty | źródła | tytułu | autora

  zjednoczenie.com