Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Patronat


Wydawca
Przeglądu Prawa Handlowego 

Szumański A. Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Mataczyński M. „Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Okolski J., Wajda D. Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Bucholc M., Karasiewicz K. Kodeksy corporate governance w europejskim obrocie prawnym, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2003

Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Furtek M., Jurcewicz W. Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Karasek I., Wacławik A. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania, PPH, Warszawa, 2002

Kodeksowy zakaz konkurencji dotyczący członków zarządu w spółkach kapitałowych

Szczęsny R.
PPH, Warszawa, 2004

Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2004

Zakaz działalności konkurencyjnej obowiązuje we wszystkich spółkach handlowych. Polega na zabronieniu dokonywania czynności, które godzą w interesy spółki, a są jednocześnie związane z konkurencyjnym współdziałaniem na rynku. Ograniczenie to obejmuje zarówno zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi (np. jako jednoosobowy przedsiębiorca), jak również zakaz udziału w konkurencyjnych podmiotach (np. jako członek zarządu innej konkurencyjnej spółki kapitałowej). W związku z powyższym należy rozróżnić dwie płaszczyzny zakazu konkurencji: zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi oraz zakaz udziału w konkurencyjnych podmiotach.

Zakaz działalności konkurencyjnej nie ma jednak charakteru bezwzględnie obowiązującego. Spółka może bowiem wyrazić zgodę na prowadzenie tego typu działalności, dlatego w praktyce zdarza się, że członkowie zarządów spółek kapitałowych biorą jednak udział w działalności innych podmiotów, bądź też sami prowadzą działalność podobną do działalności spółki, w której pełnią funkcję członka zarządu. Omówieniem zasad tego rodzaju działalności zajmuje się właśnie Rafał Szczęsny.

Autor przedstawia analizę przepisów kodeksu spółek handlowych oraz ustaw szczegółowych chroniących przed działaniami związanymi z nieuczciwą konkurencją. Warto się dokładnie przyjrzeć i przeanalizować przepisy odnoszące się do zakazu konkurencji, bo choć na pierwszy rzut oka wydają się one jasne i niebudzące wątpliwości, to - jak stwierdza Rafał Szczęsny - w niektórych miejscach ich brzmienie zostawia możliwość różnej interpretacji. Powstają też wątpliwości co do zakresu i możliwości stosowania zakazu konkurencji.

Autor koncentruje się w swoich rozważaniach na zagadnieniach dotyczących zakazu konkurencji członków zarządu w spółkach kapitałowych, jednak cały czas wskazuje również na podobieństwa i różnice poszczególnych omawianych rozwiązań prawnych odnoszących się do spółek osobowych.

Pełna treść artykułu dostępna w wersji drukowanej (http://www.kik.com.pl/)

  zjednoczenie.com