Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Patronat


Wydawca
Przeglądu Prawa Handlowego 

Szumański A. Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Mataczyński M. „Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Okolski J., Wajda D. Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Bucholc M., Karasiewicz K. Kodeksy corporate governance w europejskim obrocie prawnym, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2003

Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Furtek M., Jurcewicz W. Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Karasek I., Wacławik A. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania, PPH, Warszawa, 2002

Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania

Radwan A.
PPH, Warszawa, 2003

Przegląd Prawa Handlowego nr 11/2003

Artykuł ten poświęcony został nadużywaniu prawa do inicjowania sądowej kontroli legalności rozstrzygnięć większości w spółkach kapitałowych. Prawo to zostało przyznane wspólnikom mniejszościowym - w zamyśle ustawodawcy miało być narzędziem obrony ich praw - a realizowane jest poprzez zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia. Może jednak w rękach tej mniejszości stać się niebezpiecznym orężem skierowanym przeciwko spółce, jej organom menedżerskim i akcjonariuszom większościowym. Ze zjawiskiem takim mamy do czynienia w sytuacji nadużywania prawa do zaskarżania uchwał. A. Radwan nie tylko opisuje to zjawisko, ale przeprowadza analizę możliwych obecnie i pożądanych w przyszłości sposobów jego eliminacji.

Pełna treść artykułu dostępna w wersji drukowanej (www.kik.com.pl)

  zjednoczenie.com